0

Standartlardaki değişiklikler – Nisan 2014

  • TS EN ISO 14732: 2014-02 “Kaynak personeli-Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı için kaynak operatörlerinin ve kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı” standardı yürürlüğe girerek, TS EN 1418:2003 standardının yerini almıştır.
  • EN ISO 5817:2007 “Kaynak – Çelik, nikel, titanyum ve alaşımlarında ergitme kaynaklı (demet kaynağı hariç) birleştirmeler – Kusurlar için kalite seviyeleri” standardı revize edilmiştir ve Şubat 2014’de EN ISO 5817:2014 yürürlüğe girmiştir.
0

Çalışma Toplantıları

Kaynak tekniği alanında çalışırken, meslek yaşamımızda her gün birçok uluslararası standardı kullanmak durumundayız. Kullandığımız standartların çoğunun Türkçe yayımının olmaması veya Türkçe’ ye çevrilmiş standartlarda, anlaşılması zor bazı cümleler, hatalı çeviriler ile yazım hataları bulunması zorluklara neden olabilmektedir.

Kendi alanımızdaki standartların; deneyimli kullanıcıları tarafından daha anlaşılabilir kılınması amacıyla yorumlanması ve varsa hatalarının düzeltilmesi veya Türkiye’deki uygulamalara göre gerekli açıklamaların yapılması amacıyla, GSI SLV-TR ev sahipliğinde, her seferinde farklı bir standardın ele alındığı bir dizi çalışma toplantısı düzenlenmesi planlanmıştır.