e-MEP Nedir?

Günümüzün hızlı ilerleyen teknolojisi, ilgili sektörleri çalıştıkları alandaki tüm gelişmelerden haberdar olmaya yönlendirmektedir. Her sektörde yaşanan bu sürekli ve hızlı gelişme, kaynak teknolojisi alanını da etkilemiş ve bu konuda son yıllarda ivmelenerek artan bir grafik izlemiştir.

GSI SLV-TR, bu ilerlemelerin ve güncel bilgilerin daha sağlıklı bir ortamda paylaşılabilmesi adına bir Elektronik Mesleki Eğitim Platformu (e-MEP) kurulmasına karar vermiş ve hayata geçirmiştir. Bu platformun temel amacı, kaynak tekniği ve ilgili alanlarda çalışan her düzeydeki personelin elektronik ortamda en doğru bilgiye en hızlı şekilde erişiminin ve kaynakla ilgili konularda teknik tartışma ortamının sağlanmasıdır.

Bu platformda doğru bilgilerin tüm ilgililerce paylaşılması ve bunun yanı sıra, GSI SLV-TR tarafından güncel bilgilerin duyurulması amaçlanmıştır.