0

DIN EN ISO 9606-1:2013-12 ile ilgili uyarı

DIN EN ISO 9606-1:2013-12 standardının Avrupa önsözünde, bu Avrupa standardının ulusal standart olarak kabul edildiği veya geçerli olduğu tarih olarak kabul edilen yayım tarihi (date of publication (DOP)) yanlış verilmiştir.

Doğru tarih 2014 Nisan olacaktır. Bu durumda önsözde yer alan 2. Cümle aşağıdaki gibi olacaktır:

Bu Avrupa standardı, 2014 Nisan ayına kadar aynı içeriğin yayımlanması veya olduğu gibi kabul edilmesiyle ulusal standart statüsünü almalıdır. Bununla herhangi bir şekilde çelişen ulusal standartlar 2015 Ekim ayına kadar geri çekilmelidir.

0

Standartlardaki değişiklikler – Nisan 2014

  • TS EN ISO 14732: 2014-02 “Kaynak personeli-Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı için kaynak operatörlerinin ve kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı” standardı yürürlüğe girerek, TS EN 1418:2003 standardının yerini almıştır.
  • EN ISO 5817:2007 “Kaynak – Çelik, nikel, titanyum ve alaşımlarında ergitme kaynaklı (demet kaynağı hariç) birleştirmeler – Kusurlar için kalite seviyeleri” standardı revize edilmiştir ve Şubat 2014’de EN ISO 5817:2014 yürürlüğe girmiştir.
0

Çalışma Toplantıları

Kaynak tekniği alanında çalışırken, meslek yaşamımızda her gün birçok uluslararası standardı kullanmak durumundayız. Kullandığımız standartların çoğunun Türkçe yayımının olmaması veya Türkçe’ ye çevrilmiş standartlarda, anlaşılması zor bazı cümleler, hatalı çeviriler ile yazım hataları bulunması zorluklara neden olabilmektedir.

Kendi alanımızdaki standartların; deneyimli kullanıcıları tarafından daha anlaşılabilir kılınması amacıyla yorumlanması ve varsa hatalarının düzeltilmesi veya Türkiye’deki uygulamalara göre gerekli açıklamaların yapılması amacıyla, GSI SLV-TR ev sahipliğinde, her seferinde farklı bir standardın ele alındığı bir dizi çalışma toplantısı düzenlenmesi planlanmıştır.